HOME Nederlandse Namen Families

Altijd een Vlindergids bij de hand!


Met deze vlindergids wordt in elk geval bij mij een leemte ingevuld. De gids bevat zoveel mogelijk nederlandse soorten vlinders en hun gegevens, het zal echter nooit compleet zijn. De mobiele vlindergids is dan ook bedoeld als een soort eenvoudig naslagwerk in het veld voor gebruikers van PDA's en mobiele telefoons met ondersteuning voor HTML. De opzet is zo simpel mogelijk gehouden om een zo groot mogelijke bereik te hebben voor de mobiele gebruikers.
In de Vlindergids Mobiel wordt uitgegaan van de situatie in Nederland wat betreft voorkomen en leefwijze.
Vlindergids mobiel is afgeleid van de Vogelgids Mobiel welke is uitgebracht door www.vogelgidsmobiel.nl

Vlindergids Mobiel is mogelijk gemaakt door natuur- en vlinderfotografen die hun foto's beschikbaar hebben gesteld voor Vlindergids Mobiel. Deze fotografen hebben hun foto's belangeloos beschikbaar gesteld. Bezoek als tegenprestatie hun websites met nog meer fraaie foto's.

Tom Smit
Piet Vlinder

De copyrights van de gebruikte foto's blijven in het bezit van degene die vermeldt bij de betreffende vlinder. Wilt u de foto's ergens voor gebruiken dan dient u aan deze personen toestemming te vragen. Het is niet toegestaan tekst van Vlindergids Mobiel te gebruiken zonder toestemming. De naam Vlindergids Mobiel is beschermd.

Contactinformatie:

onze website: Vlindergidsmobiel
email: vlgidsmobiel@natuurlijkwild.nl